บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บริการอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขบัญชี คืออะไร?
 • หมายเลขบัญชีอนุพันธ์ของลูกค้า
 • หมายเลขบัญชีจะลงท้ายด้วยเลข 7
 • ความยาวของหมายเลขบัญชีคือ 7 หลัก

ตัวอย่างของหมายเลขบัญชี: 999999-7

    สำหรับลูกค้าที่ใช้งานระบบ MetaTrader 4 (MT4) หมายเลขบัญชีของคุณจะเริ่มต้นด้วยตัวเลข 63 ทำให้หมายเลขบัญชีของคุณยาวเกิน 7 หลัก คุณจะต้องพิมพ์ตัวเลข 7 หลักที่อยู่หลังตัวเลข 63 เท่านั้น

ทำไมถึงต้องกรอก?

    คุณจำเป็นต้องระบุหมายเลขประตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทางให้ตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนลูกค้าก่อนการทำรายการบนระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำไมถึงต้องกรอก?

    คุณจำเป็นต้องระบุหมายเลขประตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทางให้ตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนลูกค้าก่อนการทำรายการบนระบบอิเล็กทรอนิกส์

หรือเข้าสู่ระบบด้วยบริการเครือข่ายสังคม:
Array
(
)
		
Array
(
  [CAFXSLATXX] => 1574447684
  [CAFXSLPDOM] => https://eservices.caf.co.th
  [CAFXSLPURI] => https://eservices.caf.co.th/index.html
  [CAFXSI18NX] => th
  [CAFXSFEREF] => https://eservices.caf.co.th/index.html
  [CAFSCUSATH] => NO
  [FBACCESSTOKEN] => fba8e07f0c043b5f47270cd8391fc8e3
  [GGACCESSTOKEN] => 497d96b25b68918ce1771228dececc28
)
		
Array
(
)
		
Array
(
)