บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บริการอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขบัญชี คืออะไร?
  • หมายเลขบัญชีอนุพันธ์ของลูกค้า
  • หมายเลขบัญชีจะลงท้ายด้วยเลข 7
  • ความยาวของหมายเลขบัญชีคือ 7 หลัก

ตัวอย่างของหมายเลขบัญชี: 999999-7

    สำหรับลูกค้าที่ใช้งานระบบ MetaTrader 4 (MT4) หมายเลขบัญชีของคุณจะเริ่มต้นด้วยตัวเลข 63 ทำให้หมายเลขบัญชีของคุณยาวเกิน 7 หลัก คุณจะต้องพิมพ์ตัวเลข 7 หลักที่อยู่หลังตัวเลข 63 เท่านั้น

ทำไมถึงต้องกรอก?

    คุณจำเป็นต้องระบุหมายเลขประตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทางให้ตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนลูกค้าก่อนการทำรายการบนระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำไมถึงต้องกรอก?

    คุณจำเป็นต้องระบุหมายเลขประตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทางให้ตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนลูกค้าก่อนการทำรายการบนระบบอิเล็กทรอนิกส์